Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД
(Инвестиционен посредник)
София, 1606
Ул. Дамян Груев №20, ет. 2, офис 4
Тел.: (02) 9813559, 4001919, 4001920
Fax: (02) 9803954
Ел. поща: alex@bac.bg, petar@bac.bg, p.krastev@bac.bg
Румъния / Полша
  • Пълноправен член на Румънска стокова борса & Централен депозитар
  • IPO партньор на Варшавска стокова борса
BAC Сърбия / Западни Балкани
Консултанти за Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония
Milan Mekic
Partner
Tel. +381 62 1075468
E-mail: milan_bac_serbia@bac.bg
Dejan Tesic
Associated Partner
Tel. +381 63 245377
E-mail: dejan_western_balkans@bac.bg
Запитване