БКК ИП е бутик за инвестиционно банкиране и посредничество, активен за покриване на Румъния, България, Западните Балкани и Полша, предоставящ корпоративни финанси, M&A, капиталови пазари и консултантски услуги за кредитен рейтинг.