Подготвен местен персонал с богат опит на капиталовите пазари в Ню Йорк и Лондон Сити, както и в Централна и Източна Европа и на Балканите

Много добре свързан с местните пазари с достъп до голяма мрежа от инвеститори, частен капитал и стратегически инвеститори

Опит в J. P. Morgan, Salomon Smith Barney Citigroup, Prudential Securities, Chase (Chemical) Bank, Bear Sterns и Standard Bank. Предистория от сферите на банковото дело, управлението на активи, корпоративни финанси и посредничество

Огромен опит в M&A, оценка на собствения капитал, финансово и статистическо моделиране, пазарно моделиране и анализ, прогнозиране и анализ на риска

Старшият персонал са възпитаници на Харвард, Кеймбридж, Нюйоркския университет, Лондонското бизнес училище, Университетът в Ексетер и университета в Хонконг

Alex
АЛЕКС БЕБОВ
партньор мениджър

Александър Бебов е възпитаник на Харвард, има 25 години отличен опит като M&A съветник, както и фиксиран доход / собствен капитал / конвертируем опит на развиващите се пазари (Балканите, Централна и Източна Европа, страни от ОНД, Латинска Америка, Южна Африка, Югоизточна Азия), като бива нает в: VP with Schroeder Salomon Smith Barney Citigroup, JP Morgan. Цитиран много пъти в Financial Times, WSJ, Euromoney, Global Finance.

10645316_10152734985454938_5189090880400763759_n
ДЕЯН ТЕСИЧ
партньор

Доктор Деян Тесич има над 25 години опит в търговско / инвестиционно банкиране, ИКТ / финтех технологии. Той заемаше висши ръководни длъжности на висши служители във водещи сръбски банки, включително Комерциална банка, Банка Интеса, АИК Банк и Пиреос Банк, като член на Управителния съвет на MasterCard за Централна и Източна Европа. Деян също има широко преструктуриране на банковия сектор в региона, участва в няколко процеса на придобиване и трансформация след придобиване. Той е участвал в множество транзакции за корпоративно и проектно финансиране и е участвал на местния капиталов пазар като е член на управителните органи на фондовете Intesa Eurizon и Kombank Invest.

Petar_Krastev
ПЕТЪР КРЪСТЕВ
изпълнителен директор

Основните области на опит на Петър Кръстев включват посредничество, финансови консултации за балканските корпорации, корпоративна подкрепа при справяне с техните изисквания за финансиране, търговия като посредник на ценни книжа на Българската и Румънската фондови борси, IPO партньор на Варшавската фондова борса. Той е участвал в корпоративно консултиране за проекта АЕЦ Белене, ръководен HSBC, 7 млрд. Евро. Той е сертифициран брокер на ценни книжа на Румънската и Българската фондови борси, сертифициран агент от Румънският централен депозитар.

1570088145291
РАФАИЛ ДОБРЕВ
вицепрезидент

Рафаил Добрев има богат опит в международната търговия с химически продукти (базови масла, пропан-бутан, течен амоняк и химически торове). Преди да се присъедини към BAC през 2018 г., той е работил като търговски директор на CIF Inc., София и изпълнителен директор на Vector Capital AD, София, където е консултирал международни стратегически инвеститори в секторите на химическата промишленост, дървопреработката, търговските недвижими имоти и др. гостоприемство и селско стопанство.