• Регионално присъствие – BAC Securities (BAC IP EAD или Балканска консултантска компания) има отдавна установено регионално присъствие с ненадминат комбиниран опит в Сърбия, Словения, Румъния, България и Полша в различни класове активи, различни видове услуги и консултантски дейности; БАК е цитиран много пъти в списанията Financial Times, Global Finance, IFR и Euroweek.
  • Широка гама от услуги, предлагани в регионален мащаб – предлаганите услуги варират от M&A до акции / Дългови капиталови пазари, консултации / изпълнение на сделки с посредничество и управление на недвижими имоти до консултации за кредитен рейтинг, хеджиране на решения, преструктуриране на баланса и др.
  • Силен капацитет за структуриране на сделките – Подготвен старши персонал с дългогодишен опит в Лондон / Ню Йорк със силен регионален опит и връзки; Обширен опит в широк кръг от продукти и услуги; BAC Securities следва индивидуализиран подход към своите клиенти, предлагайки специално пригодени решения, подкрепяйки ги през всички етапи на проекта, Силен аналитичен капацитет – моделиране, прогнозиране и оценка; BAC IP е запознат с трите най-големи рейтингови агенции: „Standard & Poor’s“, „Moody’s“, „FITCH“ и работи като съветник за рейтинг на много балкански компании от началото на 2000 г., две балкански банки, една общинска.
  • Силен капацитет за дистрибуция – BAC IP добре познава и е работил през годините с над 30 изтъкнати видни институции, с водещи фондове за частен капитал в Централна и Източна Европа и Великобритания и доста кредитни фондове от Полша, Великобритания и САЩ. BAC IP е пряк член на Българската и Букурещката фондова борса и IPO партньор на WSE; BAC Securities работи много пъти с водещи световни инвестиционни банки и институционални инвеститори.
  • BAC IP беше сред водещите компании за инвестиционно банкиране в нашия регион – първата програма EMTN България и една от първите две румънски програми EMTN, една от първите две български двойни листинги във WSE; една от най-големите корпоративни облигации в Централна и Източна Европа.
  • BAC IP винаги се стреми да предлага конкурентни цени за индивидуализирания подход, който има към своите клиенти;