M&A (продажба и купуване)
 • Проверка на потенциални цели / инвеститори
 • Структуриране и изпълнение на транзакциите
 • Оценка на компанията
 • Връзка и договаряне със съответните органи
 • Помощ при преговори със собственици / управители на целите
 • Подкрепа по време на приключване на приватизацията и транзакциите с M&A.
Сектори и проектно финансиране
 • Телекомуникации, ИТ и медии ключови индустрии
 • Повече енергийни сделки от повечето инвестиционни банки в Централна и Източна Европа
 • Консултативно и финансово структуриране
 • Производство и разпределение на електроенергия
 • Строителство на летища и концесии
 • Пътно строителство и рехабилитация
 • Градско водоснабдяване и разпределение
 • Управление на отпадъците
Комисионна
 • Лицензиран брокер на Румънската фондова борса чрез BAC IP EAD.
 • Продажби, търговия и проучвания на български, румънски и сръбски акции
 • Лицензиран брокер на Българска фондова борса чрез BAC IP EAD.
Основни инвестиции и управление на активи
 • BAC играе ролята на заместник управител на Prime Property BG, борса, регистрирана на борсата и първата CEE REIT
 • Офисът на BAC Investment Bank Румъния действа като главница, самостоятелно или в консорциуми с други инвеститори, за да придобие дялове в собствен капитал в местни компании
 • Офисът на инвестиционната банка на BAC Румъния действа като мениджър на Фонда за частен капитал, спонсориран от 40 милиона евро
Недвижими имоти
 • Консултиране при продажба и придобиване на недвижими имоти
 • Структура на сделки с продажба и обратно наемане на недвижими имоти
 • Проучвания за предпроектни имоти и консултации за финансиране на проекти
Финансови институции и капиталови пазари
 • Банкова оценка
 • Нов държавен, общински и корпоративен дълг и емитиране на собствен капитал
 • Преструктуриране на държавния и корпоративния дълг
 • Консултативни / хеджиращи продукти за управление на риска
 • Изкупуване на дълг
 • Стратегии с фиксиран доход
 • Екзотични вземания

Можете да намерите актуалните общи условия и тарифата на „Балканска Консултантска Компания – ИП“ ЕАД тук